Онлайн-консультант. Кадровик
Фільтр
Всі
+- Прийняття на роботу
+- Оформлення прийняття
Особи з інвалідністю
Іноземця
ФОП
Неповнолітнього працівника
На сезонну роботу
З виконанням роботи на дому
Інші
+- Трудовий договір
Контракт
Строковий
Безстроковий
Випробування
Працівники освіти
Сумісництво
Практика
Стажування
Назва посад
Загальні питання
+- Робочий час
Тривалість робочого часу
Облік робочого часу
Табель обліку використання робочого часу
Надурочні години
Перенесення робочих днів
Час відпочинку
Простій на підприємстві
Загальні питання
+- Відпустки
+- Щорічні відпустки
Основна відпустка
Додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці
Додаткова відпустка за особливий характер праці
Інші додаткові відпустки
+- Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку
Основну
Додаткову
Тривалість відпустки, поділ на частини, перенесення та відкликання з відпустки
Графік відпусток
Оплата і компенсація відпусток
+- Відпустки без збереження заробітної плати
Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку
Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін
Відпустка потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Додаткові відпустки
+- Соціальні відпустки
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
Загальні питання
+- Відрядження
Витрати на відрядження
Оформлення відряджень
Загальні питання
+- Військовий облік
Загальні питання
+- Гарантії і компенсації
Для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
Для працівників, обраних на виборні посади
Для донорів
Для інших категорій працівників
Загальні питання
+- Державна служба
Прийняття. проходження
Припинення державної служби
Робота в органах місцевого самоврядування
Загальні питання
+- Підстави припинення трудового договору
Загальні питання
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Розірвання трудового договору з обопільної згоди
Розірвання строкового трудового договору
Вихідна допомога
Масове звільнення
Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
+- Звітність
Кадрова звітність
Загальні питання
+- Перевірки
Аудит
Державна перевірка
+- Матеріальна відповідальність
Види матеріальної відповідальності
Договори матеріальної відповідальності
Інвентаризація
Шкода, заподіяна працівниками
Загальні питання
+- Кадрова документація
Штатний розпис
Накази
Захист персональних даних
+- Облікові документи з персоналу
Особова картка працівника
Особова справа
Особовий листок з обліку кадрів
Архів
Номенклатура справ
+- Оплата праці
Форми оплати праці
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Мінімальна заробітна плата
Індексація заробітної плати
Строки виплати
Загальні питання
+- Охорона праці
Інструктажі
Атестація робочих місць за умовами праці
Медогляд
Загальні питання
+- Пенсійне забезпечення
+- Трудові пенсії
Пенсія за віком
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника
Пенсія за вислугу років
Пенсія за віком на пільгових умовах (за роботу із шкідливими і важкими умовами праці)
Пенсія по інвалідності
Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії
Перерахунок пенсії
Загальні питання
+- Переведення
Виконання обов`язків
Переведення на іншу роботу. зміна істотних умов праці
Переведення на легшу роботу
Переміщення на іншу роботу
Суміщення
Атестація працівників. кваліфікаційні розряди
Загальні питання
+- Пільги
Вислуга років
Наукові ступені і вчені звання
Особи, потерпілі від аварії на ЧАЕС
Загальні питання
+- Соціальне страхування
Комісія з соціального страхування
Тимчасова непрацездатність. вагітність та пологи
Новорічні подарунки
Путівки на санаторно-курортне лікування
Соціальні гарантії та допомоги
Загальні питання
+- Трудова дисципліна
Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Статути, положення, методики
Положення про структурні підрозділи
Посадові інструкції. кваліфікаційні характеристики
Первинна профспілкова організація
Заохочення
Стягнення
Доступ до інформації
Загальні питання
+- Трудова книжка
Заповнення
Внесення виправлень
Вкладиш
Дублікат
Загальні питання
+- Трудові спори
Судова практика
Загальні питання
+- Профорієнтація
Класифікатор професій
ДКХП
+- Трудовий кодекс україни
Проект трудового кодексу
Обговорення новацій трудового кодексу
Роз'яснення новацій
Захист персональних даних
Управління персоналом
Назва: Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекцій
Редакція:

gerb

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.06.2020 р. N 58

Про внесення змін до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" від 23 травня 2020 року N 47

Відповідно до статей 37, 75, 76, 78, 79 Кодексу цивільного захисту України, статей 11, 29, 30, 32, 33 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року N 324-р "Про встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 березня 2020 року N 488 "Про встановлення режиму надзвичайної ситуації на території міста Києва":

1. Внести до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" від 23 травня 2020 року N 47 "Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" - спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" такі зміни:

1.1. Пункт 2 розпорядження викласти у такій редакції:

"2. Затвердити вимоги щодо якості реалізації продуктів харчування у місті Києві на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб", що додаються."

1.2. Пункт 5 розпорядження викласти у такій редакції:

"5. Установити особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів, у місті Києві на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" що додається."

1.3. Доповнити розпорядження новим пунктом 6 такого змісту:

"6. Установити особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб на території міста Києва, що додається."

У зв'язку із цим пункти 6 - 9 розпорядження вважати пунктами 7 - 10 відповідно.

2. Додатки до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" від 23 травня 2020 року N 47 "Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" - спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" викласти у новій редакції, що додається.

 

Керівник робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації

В. Мондриївський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

УМОВИ
в'їзду на територію міста Києва та виїзду з неї громадян і транспортних засобів

1. В'їзд на територію міста Києва та виїзд з неї приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, що здійснюють перевезення пасажирів, здійснюється через контрольно-пропускні пункти на в'їздах і виїздах із міста Києва.

2. У випадку прийняття окремого розпорядження керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та на період, визначений у такому розпорядженні, не допускається в'їзд на територію міста Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян із ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію, або самоізоляцію таких громадян.

3. Громадяни, які в'їжджають в місто Київ та підлягають самоізоляції або обов'язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються Київською міською державною адміністрацією, визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

4. Громадянам, які підлягають самоізоляції та/або обсервації, заборонено самовільно покидати місця самоізоляції та/або обсервації, зокрема виїжджати з міста Києва.

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

У разі отримання від Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" екстреного повідомлення про інфекційне захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб'єкта господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного обстеження за формою 315/о. Одночасно приймається розпорядження про запровадження протиепідемічних заходів.

При здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу безпечності харчового продукту, або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення на здійснення позапланового інспектування.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

ВИМОГИ
щодо якості реалізації продуктів харчування у місті Києві на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"

Загальні вимоги

1. Суб'єкти господарювання повинні дотримуватись вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства охорони здоров'я України, постанов Головного державного санітарного лікаря України, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, інших актів законодавства.

2. Забезпечити роботу закладів роздрібної торгівлі, агропродовольчих ринків (проведення сільськогосподарських ярмарків), що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, лише за умови наявності експлуатаційного дозволу, відповідно до статті 23 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

3. У разі провадження діяльності, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу (відсутнє виробництво (обробка) та зберігання продукції тваринного походження), забезпечити роботу (у т. ч. роботу тимчасових споруд з реалізації харчових продуктів на території агропродовольчих ринків) лише за умови державної реєстрації потужності, відповідно до статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

4. Для агропродовольчих ринків забезпечити дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 року N 23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 червня 1996 року за N 314/1339).

5. Допускати до реалізації продукцію тваринного та рослинного походження, яка пройшла контроль у лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи в установленому порядку.

6. Заборонено реалізацію на сільськогосподарських ярмарках продукції тваринного походження,

7. Забезпечити дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

8. Забезпечити недопущення стихійної торгівлі навколо території (на прилеглій території) агропродовольчого ринку.

9. Діяльність з надання послуг громадського харчування здійснюється закладами, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Вимоги щодо персоналу

10. Забезпечити недопущення до роботи осіб, визначених такими, які потребують самоізоляції відповідно до Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 392.

11. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів серед працівників.

12. Допуск до роботи працівників здійснюється за умови наявності у них вдягнених засобів індивідуального захисту: зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, одноразових рукавичок.

13. Надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту (респіратор або захисна маска (у т. ч. виготовлені самостійно, одноразові рукавички) заборонено.

14. Забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників (перед початком робочої зміни та після її завершення), результати термометрії вносити до оформлених на кожного працівника листків термометрії.

15. У разі проведення контактного температурного скринінгу забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

16. Не допускати до роботи осіб із ознаками гострого респіраторного захворювання, підвищеною температурою тіла понад 37,2° C та скеровувати їх до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.

17. У разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його тимчасової ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.

18. Забезпечити усіх працівників засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу), не пов'язаних між собою.

19. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на наступні 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

20. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисної маски, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом та обробити антисептичним засобом.

21. Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами. Після заповнення контейнеру (урни) - пакет має бути щільно зав'язаний та утилізований.

22. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації після використання, встановити контроль за дотриманням цих вимог.

23. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо) та використання антисептиків для відвідувачів.

24. Забезпечити дотримання дистанції працівниками, які мають найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1,5 метра, або встановити захисні екрани для захисту працівників.

25. Обмежити проведення масових заходів (зборів, нарад тощо) в закритих приміщеннях.

26. Забезпечити медичні пункти (при наявності) необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).

Вимоги щодо відвідувачів

27. Забезпечити на входах до торговельного приміщення (торгового павільйону, на територію агропродовольчого ринку, до закладу громадського харчування) проведення санітарного контролю відвідувачів:

- візуальний огляд на наявність ознак гострого респіраторного захворювання,

- у разі візуальних ознак гострого респіраторного захворювання - проведення безконтактного температурного скринінгу.

28. Забезпечити допуск відвідувачів до торгівельного приміщення (на територію агропродовольчого ринку, до закладу громадського харчування) із розрахунку 1 особа на 5 кв. м та заходи щодо дотримання ними санітарних норм, не допускати до торгівельних приміщень (на територію агропродовольчого ринку, до закладу громадського харчування) осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

29. Забезпечити дотримання відстані не менше 1,5 м між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до торгівельних приміщень (на територію агропродовольчого ринку, до закладу громадського харчування), відстані у прикасовій та касовій зонах та/або у черзі до терміналів самообслуговування між особами (за винятком між покупцем і продавцем) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних захисних екранів.

30. На кожному вході до закладу встановити диспенсери (дозатори) з антисептиками, забезпечити наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів.

31. Забезпечити обробку рук відвідувачів при вході антисептиками спиртовмісними з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропилових спиртів та 70 % - для етилових спиртів.

32. У разі проведення контактного температурного скринінгу забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

33. Не допускати відвідувачів з ознаками гострого респіраторного захворювання та підвищеною температурою тіла.

34. Операторам ринку (у т. ч. операторам агропродовольчих ринків (організаторам ярмарків)) забезпечити належний захист харчових продуктів від будь-якого забруднення на всіх етапах виробництва (за наявності) та обігу: під час транспортування, прийняття, розвантаження, зберігання, підготовки до реалізації та безпосередньо при реалізації.

35. Приготування їжі, чайних, кавових напоїв дозволяється лише в приміщеннях (відділах, обмежених зонах торгових залів тощо) без доступу споживачів.

36. Рекламні брошури, журнали, інші поліграфічні матеріали та/або іграшки мають бути недоступними для клієнтів.

Вимоги щодо дезінфекції

37. Збільшити кратність (через кожні 2 години робочого часу) проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями - ручки дверей, барні стійки, місця сидіння, раковини тощо).

38. Дотримуватися нормативних показників мікроклімату приміщень (вологість, температура повітря) та забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.

39. Забезпечити медичні пункти (при наявності) необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).

40. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо).

41. Для дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфекційні засоби, зареєстровані в Україні відповідно до законодавства, та мають чинне Свідоцтво про державну реєстрацію. Необхідно дотримуватись інструкції до застосування кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (з дотриманням часу перебування на оброблюваній поверхні).

Вхідний санітарний контроль

42. Забезпечити вхідний санітарний контроль, не допускати до торгових залів більше ніж 1 особу на 5 кв. м та осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

43. Вхідний санітарний контроль відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" є елементом протиепідемічних заходів та відноситься до медико-санітарних заходів, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Вхідний санітарний контроль являє собою контроль за станом здоров'я осіб з метою виявлення ризиків передачі захворювання в організованих колективах (трудові колективи підприємств, установ, та організацій) та в місцях великого скупчення людей (розважальні заклади, заклади торгівлі тощо).

44. Забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом:

- візуального огляду (загальний стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного захворювання - кашель, чхання, нежить);

- у разі візуальних ознак гострого респіраторного захворювання - проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, при наявності).

45. У разі виявлення особи із ознаками гострого респіраторного захворювання, підвищенням температури тіла така особа не допускається до відвідування закладів та скеровується до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування.

Інші вимоги

46. На вході до закладу торгівлі (на територію агропродовольчого ринку, до закладу громадського харчування) розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишатися вдома при наявності ознак респіраторних захворювань.

47. Забезпечити постійне інформування відвідувачів щодо дотримання протиепідемічного режиму, встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися, з метою профілактики коронавірусної хвороби.

48. Керівникам закладів роздрібної торгівлі (агропродовольчих ринків, закладів громадського харчування) забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

У разі отримання від Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" екстреного повідомлення про інфекційне захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб'єкта господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного обстеження за формою 315/о. Одночасно приймається розпорядження про запровадження протиепідемічних заходів.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Якщо при здійсненні контролю у складі спільних робочих груп встановлено загрозу для життя та/або здоров'я людини або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення на здійснення позапланового інспектування, за результатами якого вживаються заходи реагування, відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (складається протокол, розглядається справа про порушення законодавства про харчові продукти, приймається рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів).

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
для населення у зв'язку з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації

1. На період дії карантину забороняється:

1.1. перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

1.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

1.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

1.4. проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;

1.5. перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Особі, визначеній підпунктом 1.5 пункту 1, у якої відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-I9, обсервацією, уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

2. Особами, які потребують самоізоляції, є:

2.1. особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

2.2. особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 в легкій формі та не потребують госпіталізації;

2.3. особи, які не підлягають обсервації у зв'язку з наданням згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них.

5.5. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з підозрою на інфікування COVID-19.

2.6. Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:

2.6.1. мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту з хворим;

2.6.2. здійснили перетин державного кордону або перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та дали згоду на самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону або контрольних пунктів в'їзду.

2.7. Зобов'язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції.

2.8. Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я:

2.8.1. працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги - щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19;

2.8.2. працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного профілю - стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби.

2.9. Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

2.10. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється згідно відповідних нормативних актів:

2.10.1. працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних установ епідеміологічного профілю МОЗ, уповноваженими органами місцевого самоврядування посадовими особами;

2.10.2. за допомогою системи через мобільний додаток.

2.11. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, в парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, представники Національної гвардії, уповноважені органами місцевого самоврядування працівники здійснюють вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. На електронний запит уповноважених осіб за допомогою системи надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (у тому числі про поширення на особу винятків, передбачених пунктом 18 цього Порядку).

2.12. Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, повідомляють про неможливість одержати піклування органам соціального захисту населення або вносять самостійно інформацію за допомогою мобільного додатка.

2.13. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:

2.13.1. двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху;

2.13.2. відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху.

2.14. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою.

3. Обов'язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), підлягають:

3.1. особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв'язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

3.2. особи, які двічі порушили умови самоізоляції;

3.3. особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;

3.4. особи, які здійснили перетин державного кордону та прибули з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19 (крім осіб, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїздних і локомотивних бригад, учасників зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).

3.5. Особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону, не підлягають обсервації у випадку, передбаченому абзацом шостим цього пункту.

3.6. Діти, які не досягли 12 років, підлягають обсервації разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до законодавства.

3.7. Особа, яка має ознаки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, підлягає обов'язковому медичному огляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію.

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

У разі отримання від Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" екстреного повідомлення про інфекційне захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб'єкта господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного обстеження за формою 315/о. Одночасно приймається розпорядження про запровадження протиепідемічних заходів.

При здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу безпечності харчового продукту, або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення на здійснення позапланового інспектування.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

ПЕРЕЛІК
діяльності суб'єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, яка передбачає роботу з відвідувачами та зупиняється тимчасово до окремого розпорядження

1. На період дії карантину забороняється:

1.1. відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден;

1.2. проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;

1.3. діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

1.4. здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більше ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та контроль використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення;

1.5. відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім'ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

1.6. відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах.

2. До окремого розпорядження максимально обмежується:

2.1. проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій у закладам охорони здоров'я, крім:

2.2.1. надання медичної допомоги на території міста Києва, якщо заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, становить менш як 50 відсотків;

2.2.2. надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

2.2.3. надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

2.2.4. надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

2.2.5. надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

2.2.6. ургентних (невідкладних) випадків надання стоматологічної допомоги;

2.2.7. проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

2.2. проведення капітальних ремонтів у об'єктах житлового фонду (у т. ч. нежилих приміщень у житлових будинках).

3. На період дії карантину робота розпочинається:

3.1. в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8 годині 00 хвилин;

3.2. в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині 00 хвилини;

3.3. о 10 годині 00 хвилин або більш пізній годині у суб'єктів господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

3.3.1. оптова та роздрібна торгівля;

3.3.2. ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;

3.3.3. поштова та кур'єрська діяльність;

3.3.4. тимчасове розміщування та організація харчування;

3.3.5. страхова діяльність;

3.3.6. освіта;

3.3.7. надання соціальної допомоги;

3.3.8. мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

У разі отримання від Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" екстреного повідомлення про інфекційне захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб'єкта господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного обстеження за формою 315/о. Одночасно приймається розпорядження про запровадження протиепідемічних заходів.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Якщо при здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу для життя та/або здоров'я людини або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення на здійснення позапланового інспектування, за результатами якого вживаються заходи реагування, відповідно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (складається протокол, розглядається справа про порушення законодавства про харчові продукти, приймається рішення про тимчасове припинення обігу харчових продуктів.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК
проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів
у місті Києві на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"

Загальні вимоги

1. Суб'єкти господарювання повинні дотримуватись вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства охорони здоров'я України, постанов Головного державного санітарного лікаря України, розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, інших актів законодавства.

Вимоги щодо персоналу

2. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів серед працівників.

3. Забезпечити недопущення до роботи осіб, визначених такими, які потребують самоізоляції відповідно до Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 392.

4. Проводити щоденний інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

5. Допуск до роботи працівників здійснюється за умови наявності у них вдягнених засобів індивідуального захисту: зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, одноразових рукавичок. Особливості засобів індивідуального захисту окремих категорій працівників вміщені у відповідних розділах цього Особливого порядку.

6. Забезпечити проведення щоденної термометрії всіх працівників (перед початком робочої зміни та після її завершення), результати термометрії вносити до оформлених на кожного працівника листків термометрії.

7. У разі проведення контактного температурного скринінгу забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

8. Не допускати до роботи осіб із ознаками гострого респіраторного захворювання, підвищеною температурою тіла понад 37,2° C та скеровувати їх до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.

9. У разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного захворювання вжити заходів для його тимчасової ізоляції від здорових осіб та негайно повідомити про цей випадок заклад охорони здоров'я за місцем обслуговування працівника.

10. Забезпечити усіх працівників засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу), не пов'язаних між собою.

11. Надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту (респіратор або захисна маска (у т. ч. виготовлені самостійно), одноразові рукавички) заборонено.

12. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на наступні 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

13. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисної маски, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом та обробити антисептичним засобом.

14. Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами. Після заповнення контейнеру (урни) - пакет має бути щільно зав'язаний та утилізований.

15. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації після використання, встановити контроль за дотриманням цих вимог.

16. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо) та використання антисептиків для відвідувачів.

17. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях.

18. Забезпечити медичні пункти (при наявності) необхідними засобами та обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо).

Вимоги щодо рухомого складу громадського транспорту

19. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів у салонах транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів, кожні три години, а вагонів метрополітену - під час заходу поїздів у електродепо та/або на пункти технічного обслуговування.

20. Не допускати до виходів на маршрути транспортні засоби, поїзди (вагони) метрополітену, які не пройшли дезінфекцію.

21. Збільшити кратність поточних дезінфекційних заходів (кожні три години) на зупинках громадського транспорту, у приміщеннях станцій (павільйонів) для пасажирів, на платформах. У вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену - двічі на день, у тому числі обов'язково перед відкриттям станцій метрополітену для входу пасажирів.

22. Забезпечити водіїв (машиністів), кондукторів, контролерів, інший персонал засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на 1 особу та 1 флакон (100 мл) антисептика на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за дотриманням правил.

23. Забезпечити щоденний контроль за станом здоров'я водіїв (машиністів), кондукторів, контролерів, іншого персоналу, не допускати до роботи осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання.

24. У разі виявлення осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання такі особи не допускаються до рухомого складу та скеровуються до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування.

25. Не допускати до салонів рухомого складу наземного пасажирського транспорту та до станцій метрополітену пасажирів без засобів індивідуального захисту (маски медичної, у тому числі виготовленої самостійно, або респіратора).

26. При здійсненні перевезення пасажирів повинна бути забезпечена можливість дотримання відстані між водієм та пасажирами не менше 1 метра або наявність фізичних бар'єрів (кабіна водія ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між водієм та пасажирами тощо). Всі члени екіпажу повинні знаходитись в респіраторах (без клапану) або медичних масках.

27. Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску. Поруч з пасажирськими дверима розміщується нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту для користування пасажирським транспортом.

28. Перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на транспортний засіб, якщо інше не встановлено правилами карантину.

29. У разі здійснення перевезення з/до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду.

30. Адміністрація метрополітену повинна вжити заходів щодо мінімізації перехресних контактів між пасажирами та працівниками, в тому числі розглянути можливість:

30.1. блокування у відкритому вигляді вхідних розпашних дверей на вході до станцій та переходів;

30.2. мінімізації кількості працівників, які забезпечують функціонування метрополітену безпосередньо в зоні обслуговування клієнтів;

30.3. залучення воєнізованої охорони метрополітену та поліції метрополітену для забезпечення виконання протиепідемічних заходів та організації роботи метрополітену в умовах карантину;

30.4. пріоритезації автоматизованих методів продажу квитків та встановлення додаткових терміналів оплати / проходження контролю;

30.5. регулювання роботи метрополітену для скорочення інтервалу між потягами з метою зменшення скупчення пасажирів.

31. Обмеження контакту між працівниками та пасажирами повинно здійснюватися шляхом дотримання фізичного дистанціювання не менше одного метра або застосовування фізичних бар'єрів (прозорі екрани тощо).

32. Всі працівники повинні надягати респіратор або захисну маску (в тому числі виготовлену самостійно).

33. Забороняється перевезення пасажирів, які не використовують респіратор або захисну маску, у тому числі виготовлену самостійно.

34. На кожній станції (поруч з зонами самообслуговування, касами, на ескалаторах та безпосередньо в зоні прибуття потягів) розміщується інформація про заходи індивідуальної профілактики коронавірусної хвороби COVID-19.

35. Нагадування щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів під час користування метрополітеном, в тому числі щодо використання ЗІЗ, повинні регулярно транслюватися через системи аудіосповіщення на станціях та у вагонах.

36. У вагонах метро підлягають очищенню і дезінфекції з використанням мийно-дезінфекційних засобів поверхні (поручні, двері вагона метро з внутрішньої сторони тощо) перед виходом на рейс, при заході в депо і пункти технічного обслуговування та в кінці робочого дня.

37. Вікна під час руху повинні бути відчинені, за винятком випадків несприятливих погодних умов для тих ліній, які мають відрізки руху на поверхні.

38. Адміністрація станції забезпечує та контролює виконання умов недопущення черг біля касових зон, зон самообслуговування та турнікетів.

39. Біля місць потенційного скупчення пасажирів повинно бути нанесене відповідне маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції не менше одного метра.

Вимоги щодо проведення культурно-мистецьких заходів

40. Заборонено відведення місць під організацію фан-зон з метою недопущення скупчення відвідувачів та порушення соціальної дистанції.

41. Для уникнення черг рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю. Для заходів просто неба, територія проведення заходу повинна бути огороджена.

42. За можливості контроль вхідних квитків рекомендовано здійснювати безконтактним способом з використанням сканерів штрих-кодів електронних квитків та аналогічних пристроїв.

43. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів заходу з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів загальної площі огородженої території для заходів просто неба, або загальної площі приміщення закладу культури, де проводиться захід.

44. При проведенні заходів в приміщеннях, відвідувачі повинні перебувати в респіраторах або захисних масках, що покривають рот та ніс, протягом всього часу.

45. Проведення заходів дозволяється лише з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях:

45.1. відстань між окремо встановленими місцями для сидіння або столиками повинна становити не менше 1,5 метри;

45.2. розміщення за одним столом дозволяється для не більш як чотирьох осіб (без урахування дітей віком до 14 років);

45.3. у залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння розміщення відвідувачів здійснюється з вільним місцем поруч, спереду, позаду.

46. Суб'єкти господарювання / організатори повинні забезпечити безперебійну роботу систем вентиляції у випадку проведення культурного заходу в приміщенні.

47. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.

Вимоги щодо мешканців гуртожитків закладів освіти

48. Передбачити в гуртожитках приміщення для ізоляції студентів з ознаками захворювання на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

49. Заборонити проведення масових заходів в приміщеннях гуртожитків навчальних закладів, не допускати до приміщень гуртожитків сторонніх осіб та/або відвідувачів.

50. Вжити заходів в разі виявлення студента з ознаками респіраторного інфекційного захворювання для його ізоляції від здорових осіб та негайного повідомлення про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я за місцем обслуговування.

51. Забезпечити щоденний контроль за станом здоров'я студентів та слухачів, які повернулися з країн (територій), де зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (COVID-19), з обов'язковим проведення термометрії.

Вимоги при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

52. Під час організації тестування необхідно:

52.1. забезпечити інформування учасників про:

52.1.1. ознаки респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для недопущення до проходження тестування;

52.1.2. можливість участі в додаткових сесіях тестування для осіб, які не будуть допущені до тестування за станом здоров'я;

52.1.3. протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись при участі в тестуванні;

52.2. забезпечити проведення підготовчих протиепідемічних заходів, які визначені цією постановою, зокрема:

52.2.1. визначити маршрути учасників з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників;

52.2.2. скласти графік, за яким відбувається допуск учасників в будівлю, де буде проводитись тестування. Графік допуску повинен враховувати час, необхідний для проведення термометрії, та запобігати утворенню скупчення учасників;

52.2.3. визначити місця розсадки учасників з дотриманням їх дистанціювання не менш ніж 1, 2 метри один від одного;

52.2.4. розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

53. Перед початком тестування всі учасники тестування та залучені особи проходять термометрію. Особи, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2° C або ознаки респіраторних хвороб, не допускаються до виконання службових обов'язків або проходження тестування.

54. Допуск учасників до будівлі, в якій організовано тестування, здійснюється після проведення термометрії, оцінки наявності ознак респіраторних хвороб та за умови одягнення захисної маски / респіратора (без клапану) так, щоб були покриті ніс та рот.

55. Респіратори можуть використовуватись протягом всього тестування, захисні маски повинні змінюватись кожні З години або якщо маска забруднилась / стала волога.

56. Забороняється допуск до будівлі, в якій організовано тестування, супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

57. На вході до будівлі, в якій проводиться тестування, організовуються місця для обробки рук антисептиками спиртовмісними з концентрацією активнодіючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).

58. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників. Використання багаторазових рушників заборонено.

59. Після проведення тестування необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння) та провітрювання.

60. Аудиторії, в яких проводиться тестування, перед і після його проведенням повинні провітрюватися не менше 30 хв. Під час тестування, за сприятливих погодних умов, рекомендовано відкривати вікна при зачинених вхідних дверях.

61. У місцях проведення тестування забезпечується чергування медичних працівників закладів освіти або закладів охорони здоров'я.

62. На виході із закладу необхідно розмістити контейнер / урну з кришкою для використаних масок з чіткою яскравою відміткою "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ".

63. Збір використаних масок під час проходження тестування здійснюється відповідно до періодичності їх заміни залученими особами в окремий мішок для сміття з зав'язками для подальшої утилізації.

64. Перед збором необхідно одягнути одноразові рукавички, які слід утилізувати відразу після завершення, після чого помити руки з милом або обробити антисептиком.

Вимоги щодо дезінфекції житлових будинків

65. Збільшення кратності (через кожні 3 години робочого часу) проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями - ручки дверей, санітарно-технічні прилади).

66. Дезінфекцію контактних поверхонь проводити кожні 2 години під час роботи.

67. Дотримання нормативних показників мікроклімату приміщень (вологість, температура повітря) та забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.

68. Для дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфекційні засоби, зареєстровані в Україні відповідно до законодавства, та мають чинне Свідоцтво про державну реєстрацію. Необхідно дотримуватись інструкції до застосування кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (з дотриманням часу перебування на оброблюваній поверхні).

Вимоги щодо надання стоматологічної допомоги

69. При наданні послуг організувати безумовне виконання Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", затверджених наказом МОЗ України від 28 березня 2020 року N 722.

70. Прийом відвідувачів здійснювати виключно за попереднім записом із дотриманням часового інтервалу між відвідувачами не менше 15 хв. для виключенням контакту між відвідувачами.

71. Не пізніше як за 1 день до прийому пацієнта здійснюється його опитування стосовно стану здоров'я, зокрема ознак респіраторних захворювань (температура, кашель, лихоманка) та контактів із іншими хворими на гострі респіраторні захворювання, визначається доцільність звернення за стоматологічною допомогою. Опитування проводиться щоразу перед прийомом пацієнта (первинно та/або повторно).

72. У разі виявлення ознак респіраторного захворювання або контакту із хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 потягом останніх 14 календарних днів надання планової стоматологічної медичної допомоги відкладається.

73. Рекламні брошури, журнали, інші поліграфічні матеріали та/або іграшки мають бути недоступними для пацієнтів.

74. При наданні стоматологічної допомоги пацієнтам слід використовувати техніки екстраоральних рентгенограм зубів (панорамну рентгенографію або КПКТ) з метою запобігання виділення слини та кашлю, які можуть викликати інтраоральні техніки.

75. Необхідно уникати або мінімізувати маніпуляції, що продукують утворення крапель або аерозолів, мінімізувати використання стоматологічного пустера, повітряно-абразивної обробки, турбінного наконечника та надавати пріоритет використанню ручного інструментарію.

76. За можливості необхідно використовувати кофердам та високопотужні слиновідсмоктувачі, щоб мінімізувати продукцію аерозолів та крапель. Медичні працівники повинні усвідомлювати, що в певних ситуаціях може виникати зворотній потік при використанні слиновідсмоктувача, який може бути потенційним джерелом перехресного забруднення.

77. Медичні працівники стоматологічного прийому повинні мінімізувати використання пустера 3 в 1, оскільки це може створити аерозольні краплі внаслідок умисного викиду води/повітря.

78. При наданні стоматологічної допомоги доцільно обирати протоколи лікування, які мінімізують кількість наступних відвідувань.

79. Стандартні заходи безпеки включають гігієну рук, захист органів дихання та зору, використання одноразових халатів, шапочок, безпечні методи введення ін'єкцій, стерилізації інструментів та пристроїв, проведення дезінфекції поверхонь та приміщень.

80. При наданні стоматологічної допомоги слід застосовувати додаткові заходи безпеки:

80.1. ізольоване розташування пацієнта в стоматологічному кабінеті;

80.2. використання засобів індивідуального захисту.

81. Допуск до роботи працівників здійснюється за умови наявності у них вдягнених засобів індивідуального захисту: зокрема респіратора класу захисту FFP2/FFP3 (без клапану) або хірургічної маски, герметичних захисних окулярів, суцільних захисних щитків для обличчя, одноразових рукавичок. Надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту заборонено.

Вимоги щодо роботи закладів стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення

82. Люди, які страждають на психічний розлад, особи з інвалідністю, особи похилого віку та невиліковні хворі, які довготривало перебувають в закладах з надання стаціонарної психіатричної допомоги, закладах медико-соціального та соціального захисту (далі - заклади), можуть піддаватись підвищеному ризику ускладнень та гіршому прогнозу перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 через високий рівень обмеження життєдіяльності, соціальну дезадаптацію, безпосередню близькість один до одного та наявність супутніх соматичних патологій.

83. Люди похилого віку, що знаходяться в ізоляції, особи зі зниженням когнітивних функцій, деменцією та ті, хто залежать від сторонньої допомоги та потребують підтримки, можуть відчувати вищий рівень тривоги, злості, фрустрації, занепокоєння та відстороненості під час карантину.

84. У зв'язку з цим для забезпечення захисту здоров'я осіб, які перебувають у закладах, а також працівників та відвідувачів, повинні вживатись особливі запобіжні заходи. Слід враховувати, що заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю можуть негативно позначитися на психічному здоров'ї осіб, які перебувають у закладах, та персоналу, особливо в разі використання засобів індивідуального захисту і введення обмежень на відвідування та колективні заходи.

85. У закладах забезпечується:

85.1. навчання працівників щодо профілактики COVID-19, зокрема гігієни рук та респіраторної гігієни, гігієни кашлю та чхання, стандартних запобіжних заходів;

85.2. регулярне інформування осіб, які перебувають у закладі, в доступній формі щодо COVID-19, шляхів передачі вірусу SARS-CoV-2, профілактики інфікування тощо;

85.3. наявність достатньої кількості рідкого мила, паперових рушників та спиртовмісних антисептичних засобів для рук (з вмістом спирту не менше 70 % для етилового та 60 % для ізопропілового);

85.4. наявність достатньої кількості одноразових серветок та/або серветок зі спиртовмісним антисептиком в місцях спільного користування та належну утилізацію відходів у смітники з кришкою;

85.5. наявність достатньої кількості засобів індивідуального захисту для медичних працівників закладу;

85.6. проведення, за можливості, щорічної вакцинації персоналу та осіб, які довготривало перебувають в закладі, від грипу та пневмококу згідно встановленого порядку;

85.7. розміщення на території закладу інформаційних пам'яток, плакатів та листівок про заходи з профілактики;

85.8. здійснення контролю за дотриманням заходів з профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

86. Персонал закладу, за потреби, надає додаткові роз'яснення та допомагає особам, що перебувають у закладі, дотримуватися заходів з профілактики, в тому числі обробки рук, дотримання гігієни кашлю та чхання тощо.

87. На період впровадження карантину в закладах:

87.1. не рекомендується проведення групових заходів в приміщеннях, крім таких, що суттєво впливають на перебіг лікування/реабілітації;

87.2. забезпечується фізичне дистанціювання учасників для групових занять та заходів, відміна яких неможлива;

87.3. за можливості вводиться почергове відвідування їдальні або харчування безпосередньо в кімнатах/палатах.

88. Відвідування окремих закладів забороняється відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України.

89. У закладах, на які не поширюється заборона відвідування, забезпечується:

89.1. обмеження кількості одночасного відвідування - не більше однієї особи до пацієнта/особи, яка перебуває в закладі (за винятком відвідування тяжкохворих осіб родичами та близькими);

89.2. температурний скринінг відвідувачів. Не допускаються до відвідування особи, температура тіла яких становить понад 37,2° C;

89.3. за можливості впроваджують альтернативні способи комунікації, зокрема шляхом використання телефонного або відеозв'язку, або забезпечують додаткові протиепідемічні заходи під час відвідувань у вигляді встановлення пластикових або скляних перегородок між особами, що перебувають у закладі, та відвідувачами, з їх подальшою дезінфекцією.

90. Оперативне виявлення потенційно інфікованих серед осіб, які перебувають у закладі та працівників здійснюється шляхом регулярної оцінки стану здоров'я на предмет виявлення ознак і симптомів гострого респіраторного захворювання та температурного скринінгу.

91. У разі виявлення у працівників ознак і симптомів гострого респіраторного захворювання їх потрібно негайно відсторонити від виконання обов'язків.

92. У разі виявлені ознак і симптомів гострого респіраторного захворювання у осіб, що перебувають у закладі, необхідно негайно розмістити таких осіб в ізольованій зоні, за можливості одномісній кімнаті/палаті з достатньою вентиляцією.

Вимоги щодо роботи закладів громадського харчування

93. Біля місць потенційного скупчення людей повинно бути нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м.

94. Забезпечується дотримання відстані не менше 1,5 м між сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахуванням дітей віком до 14 років), якщо столи не відокремлені один від одного суцільною перегородкою.

95. Дозволяється відокремлення частини стола перегородкою, що унеможливлює контакт між відвідувачами, розміщеними по обидві її сторони.

96. Меню розміщуються для безконтактного ознайомлення біля входу або місця прийняття замовлення, у кількості, достатній, щоб уникнути скупчення людей, або на столах з матеріалу, що дозволяє проведення обробки дезінфекційним засобом. Дозволяється видача одноразових паперових меню з їх подальшою утилізацією.

97. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.

98. Видача замовлень в багаторазовому посуді здійснюється виключно за наявності умов для його миття при високих температурах у посудомийній машині з використанням миючих засобів.

99. Дозволяється користуватись одноразовим посудом з картону або паперу. Прибори й кондименти до напоїв (цукор, мішалки, трубочки тощо) мають бути в індивідуальній упаковці.

100. Забезпечується можливість безготівкового (безконтактного) розрахунку.

101. У закладах, що здійснюють обслуговування на виніс та/або на відкритих (літніх) майданчиках:

101.1. прийом замовлень відбувається дистанційно (телефоном, з використанням засобів телекомунікацій), через спеціально облаштоване вікно (вхідні двері) закладу або безпосередньо через працівників закладу, які здійснюють обслуговування клієнтів на відкритих (літніх) майданчиках (офіціантів);

101.2. забороняється очікування черги (в тому числі для користування санвузлами) в приміщенні закладу;

101.3. видача замовлень клієнтам або офіціантам та розрахунок здійснюється через спеціально облаштоване вікно або через вхідні двері закладу;

101.4. видача замовлень на виніс здійснюється виключно в закритій тарі/упаковці;

101.5. персонал, що здійснює обслуговування на відкритих (літніх) майданчиках, отримує замовлення та здійснює розрахунок без входу до приміщення.

102. У закладах, що здійснюють обслуговування в приміщенні:

102.1. забороняється самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника закладу;

102.2. забороняється функціонування дитячих кімнат;

102.3. забороняється проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 осіб;

102.4. забороняється приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);

102.5. забороняється функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливу напоїв клієнтами;

102.6. у закладах швидкого харчування страви, напої, підноси та столові прибори повинні видаватися персоналом на прохання відвідувача.

103. Адміністрація/персонал самостійно забезпечує та контролює виконання умов з недопущення черг та скупчень відвідувачів.

104. Працівники закладів громадського харчування, в тому числі ті, які видають замовлення та здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор, окуляри (або захисний екран між працівником та відвідувачем при видачі замовлень на виніс) та одноразові рукавички (засоби індивідуального захисту).

105. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та одяганням чистої маски / респіратора, одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або обробити їх антисептичним засобом.

106. Адміністрація закладу громадського харчування повинна провести навчання серед працівників щодо правил використання засобів індивідуального захисту, їх утилізації та забезпечити контроль за дотриманням зазначених правил.

107. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в санвузлах / пеленальних кімнатах. Використання багаторазових рушників заборонено.

Вимоги до закладів фізичної культури та спорту

108. Забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами під час занять, в місцях спільного користування, у роздягальнях, душових, тощо (наприклад - в тренувальних залах заняття через один тренажер, в роздягальнях - використання шафок через одну, користування душовими кабінками - через одну тощо).

109. Обмежити кількість відвідувачів, допускати до тренувальних залів відвідувачів в межах 1 особа на 5 квадратних метрів площі із дотриманням протиепідемічних обмежень.

110. У зонах проведення занять розміщуються додаткові місця для обробки рук антисептиками, паперові рушники, контейнери (урни) для їх утилізації та нагадування для клієнтів щодо необхідності дотримання гігієни, дезінфекції рук та спортивного інвентарю після використання.

111. Заходи індивідуальної профілактики та протиепідемічні заходи, що впроваджені в закладі, доцільно періодично транслювати на екранах  / оголошувати в місцях проведення занять.

112. На період карантину забороняється:

112.1. використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);

112.2. розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

112.3. функціонування спа-зон та надання послуг масажу;

112.4. функціонування фітнес-барів та кулерів з водою. Робота вендингових машин дозволяється;

112.5. функціонування дитячих кімнат;

112.6. одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

112.7. проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

112.8. проведення групових занять для дітей віком до 12 років, крім вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

112.9. видача багаторазових рушників клієнтам.

113. Функціонування басейнів дозволено:

113.1. для індивідуального відвідування;

113.2. для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, учнів-студентів закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

113.3. за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;

113.4. за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

114. Необхідно обмежити одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не більше 50 %, не відкриваючи для використання клієнтами кожну другу шафу для роздягання / душову кабіну та нанести відповідні позначки (окрім окремо обладнаних душових кабін, що унеможливлюють контакт між клієнтами).

115. Кількість клієнтів, що одночасно перебувають у закладі, повинна враховувати та не допускати потенційне скупчення в зонах роздягалень, санітарних та адміністративних зонах.

116. Тренажери для кардіо-занять, що передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 метри один від одного.

Вимоги щодо перукарень, салонів краси

117. При наданні послуг організувати безумовне виконання вимог Державних санітарних правил та норм для перукарень різних типів, затверджених постановою першого заступника. Головного державного санітарного лікаря України від 25 березня 1999 N 22.

118. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу, що дозволяє виключити контакт між клієнтами та забезпечити проведення необхідного прибирання / дезінфекції.

119. Очікування послуги повинно відбуватися ззовні приміщення з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).

120. Дозволяється одночасне перебування клієнтів у закладі з розрахунку не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі зали обслуговування.

121. Перебування сторонніх осіб та очікування послуги клієнтами в закладі забороняється, за винятком не більше одного з батьків, які супроводжують малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю, осіб похилого віку.

122. Супроводжуючі особи повинні знаходитись у закладі в респіраторі (без клапана) або захисній масці (у тому числі саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот.

123. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.

124. Після кожного клієнта проводиться дезінфекція та поточне прибирання поверхонь, до яких торкаються клієнти (ручки дверей, ручки крісел, раковини для миття волосся, полиці робочих місць тощо), очищення/стерилізація інструментів багаторазового використання.

Вимоги щодо дошкільних навчальних закладів

125. Всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо) проводяться в ігровій формі та за особистим прикладом працівників закладу.

126. На період карантину забороняється:

126.1. використання багаторазових (тканинних) рушників;

126.2. використання м'яких (м'яконабивних) іграшок;

126.3. використання килимів з довгим ворсом;

126.4. перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень;

126.5. проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів);

126.6. проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно).

127. На період карантину рекомендується:

127.1. розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об'єднання/змішування груп;

127.2. обмежити кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням;

127.3. проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

127.4. надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

127.5. переформатувати розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

127.6. обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

127.7. обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентаря;

127.8. забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Вимоги щодо території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення

128. Розмістити при вході та безпосередньо на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення інформацію про правила та обмеження, встановлені на час карантину.

129. Оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів, та розмістити поруч з ними додаткову інформацію щодо індивідуальних заходів профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та важливості соціального дистанціювання.

130. Забезпечити функціонування туалетів на території зоологічного парку, наявність рідкого мила, антисептиків при вході до них та їх регулярне прибирання та дезінфекцію.

131. Не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено (закриті павільйони, контактний зоопарк, атракціони) та обмежити доступ до них.

132. Забезпечити роботу закладів швидкого та громадського харчування, закладів торгівлі харчовими продуктами, які розміщені на території зоологічного парку відповідно до вимог щодо якості реалізації продуктів харчування у місті Києві на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб".

133. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.

Вимоги до роботи закладів розміщення

134. Забезпечити можливість попередньої онлайн реєстрації відвідувачів для уникнення черг на рецепції при поселенні до закладів розміщення.

135. На рецепції закладу встановлюється захисний екран між персоналом та відвідувачами. У разі неможливості встановлення захисного екрану персонал повинен бути одягнений в захисний щиток або окуляри.

136. Не допускати черг у місцях скупчення відвідувачів (рецепція, холи, вестибюлю, ліфтові холи та ліфти), для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метри нанести тимчасове розмежувальне маркування.

137. Рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали повинні бути недоступні для клієнтів.

138. Не допускати перебування відвідувачів в приміщеннях закладів (окрім перебування у номері/кімнаті) без вдягнутих засобів індивідуального захисту (маски медичної, у тому числі виготовленої самостійно або респіратора).

139. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлях, холах, лобі, інших зонах загального користування не більше 1 особи на 5 м 2 площі.

140. З метою максимального обмеження контактів відпочиваючих рекомендується, за можливості, організовувати харчування в номерах або ресторанах, обідніх залах тощо за системою замовлень.

141. Дозволяється організація харчування у закладах розміщення шляхом доставки їжі до номерів/кімнат за попереднім замовленням, або в ресторанах при умові дотримання відстані 1,5 метра між столиками та розміщення не більше, як чотирьох відвідувачів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

142. При наявності в закладі пляжної зони необхідно провести розміщення пляжного обладнання (шезлонгів, роздягалень, ногомийок тощо) з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

143. Забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами під час занять, в місцях спільного користування, у роздягальнях, душових, тощо (наприклад - в тренувальних залах заняття через один тренажер, в роздягальнях - використання шафок через один, користування душовими кабінками - через одну тощо).

144. У разі виявлення у особи, яка проживає в готелі, ознак гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, вживати заходів для її тимчасової ізоляції в номері до отримання консультації медичного працівника закладу.

Вимоги щодо дезінфекції контактних поверхонь

145. Збільшення кратності (через кожні 3 години робочого часу) проведення дезінфекційних заходів (вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в місцях найбільшого контакту з поверхнями - ручки дверей, санітарно-технічні прилади).

146. Дезінфекцію контактних поверхонь кожні 3 години під час роботи.

147. Дотримання нормативних показників мікроклімату приміщень (вологість, температура повітря) та забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.

148. Для дезінфекції необхідно використовувати стандартні дезінфекційні засоби, зареєстровані в Україні відповідно до законодавства, та мають чинне Свідоцтво про державну реєстрацію. Необхідно дотримуватись інструкції до застосування кожного окремого дезінфекційного засобу, в тому числі щодо дотримання його ефективної концентрації та експозиції (з дотриманням часу перебування на оброблюваній поверхні).

Вхідний санітарний контроль

149. Забезпечити вхідний санітарний контроль, не допускати до приміщень осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

150. Не допускати до приміщень сторонніх осіб, крім персоналу та вихованців, учнів, студентів, слухачів.

151. Вхідний санітарний контроль відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" є елементом протиепідемічних заходів та відноситься до медико-санітарних заходів, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

152. Вхідний санітарний контроль являє собою контроль за станом здоров'я осіб з метою виявлення ризиків передачі захворювання в організованих колективах та в місцях великого скупчення людей.

153. Забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом:

153.1. візуального огляду (загальний стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного захворювання - кашель, чхання, нежить);

153.2. проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, при наявності).

154. У разі проведення контактного температурного скринінгу забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія, після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного засобу.

Інші заходи

155. На вході до закладу (приміщення, території) розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишатися вдома при наявності ознак респіраторних захворювань.

156. Забезпечити постійне інформування відвідувачів закладу (приміщення, території) щодо дотримання протиепідемічного режиму, встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися, з метою профілактики коронавірусної хвороби.

157. Керівникам закладів забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

У разі отримання від Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" екстреного повідомлення про інфекційне захворювання на COVID-19 готується наказ і направлення на здійснення обстеження суб'єкта господарювання. За результатами обстеження складається акт санітарно-епідеміологічного обстеження за формою 315/о. Одночасно приймається розпорядження про запровадження протиепідемічних заходів.

При здійсненні контролю у складі спільних робочих груп, встановлено загрозу безпечності харчового продукту, або вбачаються такі ознаки, готується наказ та направлення на здійснення позапланового інспектування.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк по трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК
проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів,
пов'язаних із самоізоляцією осіб на території міста Києва на час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"

1. Порядком проведення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" та цим Порядком визначаються порядок та підстави для проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів, пов'язаних із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб або входять до групи ризику щодо ускладненого перебігу або настання летальних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) на території міста Києва.

2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.

3. Особами, які потребують самоізоляції, є:

3.1. особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

3.2. особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 в легкій формі та не потребують госпіталізації;

3.3. особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - система) до перетину державного кордону або контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

4. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується система.

5. До системи вноситься інформація про осіб, які потребують самоізоляції:

5.1. лікуючим лікарем - стосовно осіб, щодо яких є підозра на інфікування або осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

5.2. працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги - щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19;

5.3. працівниками державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України - стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби.

6. За погодженням з лікуючим лікарем або з працівником державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України особа, що потребує самоізоляції, вносить інформацію, передбачену підпунктами 1 - 8 пункту 11 цього Порядку, самостійно за допомогою мобільного додатка системи (далі - мобільний додаток).

7. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з підозрою на інфікування COVID-19.

8. Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:

8.1. мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов'язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту з хворим;

8.2. здійснили перетин державного кордону або перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та дали згоду на самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону або контрольних пунктів в'їзду.

9. Зобов'язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції.

10. Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я особами, визначеними підпунктами 5.2 та 5.3 пункту 5 цього Порядку.

11. У разі призначення зобов'язання щодо самоізоляції до системи вноситься інформація про:

1) прізвище, ім'я, по батькові особи;

2) стать;

3) дату народження;

4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце проживання особи);

5) зареєстроване місце проживання особи;

6) засоби зв'язку (номер телефону);

7) місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси;

8) можливість забезпечувати піклування за особою;

9) стан здоров'я (зокрема про перебіг симптомів COVID-19, результати досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, чи госпіталізовано пацієнта);

10) контактних осіб (за наявності);

11) строк самоізоляції.

12. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про хворих, які перебувають на самоізоляції з легким перебігом COVID-19, а також формує первинний перелік контактних осіб із слів хворих.

13. Працівники державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України в процесі проведення епідеміологічного розслідування верифікують первинний перелік контактних осіб та доповнюють інформацію про осіб, які потребують самоізоляції, з урахуванням розвитку COVID-19, встановлюють зобов'язання щодо самоізоляції таких осіб.

14. Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

15. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється за вибором особи в один із таких способів:

15.1. працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, уповноваженими посадовими особами відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 квітня 2020 року N 612 "Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг";

15.2. дистанційно за допомогою системи через мобільний додаток.

16. Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю дистанційно за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації поточний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії України, державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, уповноваженими посадовими особами відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 квітня 2020 року N 612 "Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

17. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент фотографування.

18. Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя.

19. У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв'язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії України контролю за додержанням зобов'язання самоізоляції.

20. Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

21. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції працівники Національної поліції, Національної гвардії України, державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, уповноважені посадові особи відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 квітня 2020 року N 612 "Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг" здійснюють:

21.1. шляхом проведення перевірки фактичної наявності відповідних категорій громадян за зазначеними ними адресами самоізоляції;

21.2. шляхом телефонного контакту за номером стаціонарного телефону;

21.3. шляхом мобільного чат-бота, встановленого за згодою особи, вказаної у пункті 3 цього Порядку, на мобільний пристрій, на який у випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення), а особа - у разі отримання повідомлення повинна протягом 10 хвилин за допомогою мобільного пристрою надати свою геолокацію.

22. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції здійснюється уповноваженими посадовими особами відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 квітня 2020 року N 612 "Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг" у разі, якщо геолокація, надана особою відповідно до підпункту 21.3 пункту 21 цього Порядку відрізняється від його місця проживання більше ніж на 100 метрів, або особа не реагує на push-повідомлення відповідно до підпункту 21.1 пункту 21 цього Порядку.

23. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, в парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, представники Національної гвардії України, державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, уповноважені посадові особи відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14 квітня 2020 року N 612 "Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг" здійснюють вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

24. На електронний запит за допомогою системи надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (у тому числі про поширення на особу винятків, передбачених пунктом 27 цього Порядку).

25. Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, повідомляють про неможливість одержати піклування органам соціального захисту населення або вносять самостійно інформацію за допомогою мобільного додатка.

26. Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний супровід осіб, хворих на COVID-19.

За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які потребують самоізоляції. Органи соціального захисту вносять до системи інформацію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб, які не є хворими на COVID-19.

27. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:

27.1. двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху;

27.2. відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху.

28. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою.

29. Моніторинговий центр груп ризику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, який є робочою групою Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб" (гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) бере участь у здійсненні контролю за додержанням правил самоізоляції особами, вказаними у пункті 3 цього Порядку, у порядку, передбаченому його Положенням.

30. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 КУпАП відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 березня 2020 року N 490, здійснюють заходи, передбачені статтею 44-3 КУпАП, у разі виявлення осіб, які порушили правила щодо карантину людей, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, передбачені Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішення органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами (у т. ч. правила самоізоляції).

Примітка.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також на громадян.

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі н:а строк до трьох років).

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
23 травня 2020 року N 47
(у редакції розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка відноситься до категорії "Медико-біологічні НС" код 20713 "Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб"
від 22 червня 2020 року N 58)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення заходів щодо антисептики та дезінфекції на території міста Києва

1. Антисептика шкіри рук - це знищення патогенних мікроорганізмів, в тому числі вірусів, включаючи й коронавіруси, на шкірі рук. Чистота рук - це не вибір, а основне правило безпеки, важливе для профілактики та зменшення ризику розповсюдження коронавірусної інфекції.

Слід пам'ятати, що на руки можуть потрапити бактерії та віруси буквально з усього - з рук знайомих при рукостисканні, з поручнів в автобусі, тролейбусі, трамваї, дверних ручок, кнопок ліфту та домофонів, смартфонів, грошей тощо. Дуже важливо регулярно та ретельно мити руки з милом та/або обробляти їх антисептичним засобом. Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка їх антисептичним засобом інактивує його.

Для миття рук прийнятні всі види мила - рідке, тверде чи порошкоподібне. Коли ви миєте руки з милом і водою, змочіть руки водою та нанесіть необхідну кількість мила, щоб вистачило покрити всі поверхні рук. Тривалість миття повинна бути не менше 40 - 60 секунд. Після миття ополосніть руки водою, ретельно витріть одноразовим рушником. Протягом дня руки торкаються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись руками, що містять інфекцію, до очей, носа або рота, можна перенести вірус зі шкіри рук на слизові оболонки організму. Тому, також категорично заборонено протягом дня торкатись обличчя, носа, очей.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш ефективні засоби для антисептики рук - це спиртові антисептики на основі етилового (в концентрації спирту не менше 70 %) або ізопропілового (в концентрації спирту не менше 60 %) спирту, що містять в своєму складі компоненти, що пом'якшують і зволожують шкіру.

Наносити на долоні слід не менше 3 мл антисептика (рясно змочивши ним шкіру рук) і втирати його не тільки в долоню, а й на всю поверхню кисті, включаючи тильну частину, великий палець руки та між пальців протягом 30 - 60 секунд, або відповідно до інструкції із застосування засобу. Засіб необхідно втирати до повного висихання рук.

Заклади торгівлі, культури, освіти, аптеки, інші установи та підприємства всіх форм власності повинні бути забезпечені настінними диспенсерами (дозаторами) з антисептиками для рук, як для персоналу, так і для відвідувачів.

На робочому місці варто кожного дня регулярно проводити прибирання та очищати поверхні, оргтехніку, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

2. Дезінфекція - це видалення збудників інфекційних хвороб на всьому, що знаходиться навколо нас і контактує з предметами оточуючого середовища, тобто, об'єктах навколишнього середовища.

Люди перебувають в оточенні предметів, що можуть бути забруднені різними патогенними та умовно патогенними мікроорганізмами, в тому числі вірусами, включаючи й коронавіруси, та можуть сприяти розповсюдженню інфекції.

Механізми передачі коронавірусної інфекції - крапельний, контактний, фекально-оральний.

Крапельний шлях - передача інфекції від хворого або носія захворювання з аерозолем (при чиханні, кашлі або розмові) при близькому контакті менше двох метрів.

Контактний шлях передачі - через контакт з аерозолем, що знаходиться на предметах побуту та навколишньому середовищі, з подальшим попаданням до слизових оболонок людини через брудні руки або різні предмети.

Фекально-оральний шлях передачі інфікування через вживання продуктів харчування, в тому числі питної води, що забруднені аерозолем від хворого або носія захворювання.

До застосування для проведення дезінфекційних заходів при коронавірусній інфекції допускаються засоби, що зареєстровані в установленому порядку, мають інструкцію (методичні вказівки) із застосування. Обладнання, апаратура і матеріали, що використовуються для дезінфекційних заходів, також мають бути дозволені до застосування для вказаних цілей.

Для дезінфекції можуть бути використані засоби з різних хімічних груп відповідно до інструкцій (методичних вказівок) по їх застосуванню: хлорвмісні (діюча речовина натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти (дихлорізоціанурат натрію) - в концентрації активного хлору в робочому розчині не менше 0,06 %), кисневмісні (перекис водню - в концентрації не менше 3,0 %), катіонні поверхнево-активні речовини (КПАВ) - четвертинні амонієві сполуки (в концентрації активно діючої речовини (АДР) в робочому розчині не менше 0,15 %), третинні аміни (в концентрації АДР в робочому розчині не менше 0,05 %), спирти - ізопропіловий, етиловий, чи їх комбінації - в якості шкірних антисептиків і дезінфікуючих засобів для експрес-дезінфекції обробки невеликих за площею поверхонь - ізопропіловий спирт в концентрації не менше 60 %, етиловий спирт в концентрації не менше 70 %.

Профілактична дезінфекція повинна розпочинатися негайно при виникненні загрози захворювання з метою попередження проникнення та розповсюдження збудника захворювання коронавірусною інфекцією в колективах людей на підприємствах, в закладах, установах, на територіях, транспорті, зупинках громадського транспорту, інших об'єктах інфраструктури міста, де це захворювання відсутнє, але є загроза його занесення.

Знезараженню підлягають усі поверхні в приміщеннях, що призначені для перебування персоналу та відвідувачів, дверні ручки, підлога та інші об'єкти.

При виборі дезінфекційного засобу необхідно враховувати рекомендації виробників, що стосуються впливу конкретних дезінфекційних засобів на різноманітні матеріали, поверхні та вироби.

Дезінфекцію поверхонь проводять механізованим (мийно-дезінфекційні машини, ультразвукові установки) або ручним способами.

Перед проведенням дезінфекції необхідно проводити ретельну механічну очистку поверхонь з видаленням бруду, особливо органічних сполук.

До проведення дезінфекції допускаються фахівці, які пройшли відповідне навчання та мають необхідний допуск. Всі види робіт з дезінфекційними засобами слід виконувати з використанням засобів індивідуального захисту (рукавички, респіратори, захисні окуляри, костюми), згідно з рекомендаціями виробника.

Режим використання деззасобів визначається з врахуванням вірусної етіології інфекцій.

У дитячих, освітніх та оздоровчих організаціях профілактичну дезінфекцію в місцях загального користування - туалетах, ванних кімнатах, буфетах, їдальнях, харчоблоці та інших приміщеннях проводить персонал установи. Не застосовують засоби на основі альдегідів, фенолів і надоцтової кислоти.

На підприємствах продовольчої торгівлі дезінфекція проводиться із застосуванням дезінфікуючих засобів, які методом протирання можна використовувати в присутності людей. Не рекомендується застосовувати дезінфікуючі засоби на основі альдегідів і фенолів.

Профілактична дезінфекція в громадських туалетах проводиться виключно із застосуванням дезінфікуючих засобів. Прибирання всіх приміщень громадського туалету з використанням дезінфікуючих і миючих засобів проводять систематично, не менше 4 разів на день. При забрудненні поверхонь дезінфекцію необхідно проводити негайно. У громадських туалетах дезінфекції підлягають поверхні в приміщеннях, в тому числі ручки зливних бачків, ручки дверей, санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини, сидіння на унітази), інвентар для прибирання.

Інвентар для прибирання необхідно зберігати зануреним у дезрозчин.

3. Найкращий метод забезпечення чистоти повітря в приміщенні - ефективна вентиляція або систематичне провітрювання. У разі відсутності можливості здійснювати провітрювання чи ефективну вентиляцію, можливе використання таких технологій:

- застосування ультрафіолетового випромінювання за допомогою відкритих і комбінованих бактерицидних опромінювачів, що застосовуються під час відсутності людей, та закритих опромінювачів, в тому числі рециркуляторів, що дозволяють проводити знезаражування повітря в присутності людей; необхідне число опромінювачів для кожного приміщення визначають розрахунковим шляхом з урахуванням обсягу приміщення згідно з діючими інструкціями;

- застосування антимікробних фільтрів, в тому числі електрофільтрів.

Технологія обробки повітря повинна відповідати інструкціям з експлуатації конкретного обладнання, призначеного для знезараження повітря в приміщеннях.

Проведення вищевказаних профілактичних заходів значно зменшить можливість виникнення в кожного з нас захворювання на коронавірусну інфекцію та унеможливить масове розповсюдження захворювання в місті Києві.

 

Начальник Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

П. Пантелеєв